Press "Enter" to skip to content

Podobno (1)

Podobno Tomasz Terlikowski napisał, rzekomo dla Deonu, że “chrześcijaństwo powinno być znakiem sprzeciwu także w wymiarze społecznym i politycznym”. No nie, jeszcze tego by brakowało, żeby chrześcijaństwo miało być jakimś znakiem sprzeciwu, na dodatek w tym i jakimś innym również zakresie. To popularne określenie “znak sprzeciwu” nie wzięło się znikąd i jeśli rzeczywiście ma pochodzenie ewangeliczne, to w tej wypaczonej formie jest raczej zaprzeczeniem przepowiedni Symeona z drugiego rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: “Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą (…)”.

Znak sprzeciwu i znak, któremu sprzeciwiać się będą, to naprawdę dwa różne znaki, tym bardziej że często ten pierwszy sprzeciwia się drugiemu.

Gdyby to była audycja radiowa, mrugnąłbym teraz do realizatora, żeby zagrał teraz tę piosenkę, którą Dezerter zamieścił na płycie ze swoistym haszem na okładce pod znamiennym tytułem “Wszyscy przeciwko wszystkim”.

“Nie jestem przeciw”. Podobno jej słowa nawiązują do wcześniej już istniejącego tekstu któregoś pisarza. Podobno anarchisty…?

(s)

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.